ก๊อกอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์
  เลื่อนเมาส์ไปที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
ก๊อกอ่างล้างหน้าระบบเซ็นเซอร์
รุ่น มาร์กอ ทัชเลส
K-15539X-CP


คุณสมบัติ

  • แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ กระแสสลับ 220 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์
  • แรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับเซ็นเซอร์ กระแสตรง 3 โวลต์
  • ระยะเวลาตรวจจับเพื่อเปิดน้ำ น้อยกว่า 0.75 วินาที
  • ระยะเวลาตรวจจับเพื่อปิดน้ำ 0.5-2 วินาที
  • ปรับระยะตรวจจับอัตโนมัติ (เซ็นเซอร์อยู่ข้างปากก๊อก)
  • ปิดน้ำอัตโนมัติเมื่อทำงานเกิน 1 นาที
  • ปริมาตรน้ำที่ใช้ 0.125 ลิตร/วินาที ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์
  • แนะนำใช้งานที่แรงดัน 0.5-8.6 บาร์
  • อุณหภูมิแวดล้อมที่เหมาะสม 1-55 องศาเซลเซียส
  • อุณหภูมิน้ำเข้าที่เหมาะสม 0.5-71 องศาเซลเซียส

พร้อมอุปกรณ์แปลงไฟ สายน้ำดีจากตัวก๊อกเข้ากล่องวาล์ว และสะดืออ่างTechnical Document
Copyright © 2014 Kohler (Thailand) Public Co., Ltd. All Rights Reserved | Site by Smokybyte