แป้นเซ็นเซอร์สำหรับโถปัสสาวะชาย
  เลื่อนเมาส์ไปที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
แป้นเซ็นเซอร์สำหรับโถปัสสาวะชาย
รุ่น พีเอสดี
K-8881X-VC03-BN


คุณสมบัติ

  • PSD Technology เพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุ แม้วัตถุมีสีดำ เซ็นเซอร์ยังคงตอบสนองได้เป็นอย่างดี 
  • แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ กระแสสลับ 220 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์
  • แรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับเซ็นเซอร์ กระแสตรง 3 โวลต์
  • ระยะเวลาตอบสนอง 2-5 วินาที
  • ระยะตรวจจับวัตถุ 60 เซนติเมตร
  • ปริมาตรน้ำที่ใช้ 0.5 หรือ 1 ลิตร (ปรับได้) ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์ และไม่เกิน 0.5 หรือ 1 ลิตร (ปรับได้) ที่แรงดันน้ำ 1.8-5.5 บาร์.
  • แนะนำใช้งานที่แรงดัน 0.5-8.6 บาร์
  • อุณหภูมิแวดล้อมที่เหมาะสม 1-55 องศาเซลเซียส


Technical Document
Copyright © 2014 Kohler (Thailand) Public Co., Ltd. All Rights Reserved | Site by Smokybyte