แป้นเซ็นเซอร์สำหรับโถปัสสาวะชาย
  เลื่อนเมาส์ไปที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
แป้นเซ็นเซอร์สำหรับโถปัสสาวะชาย
รุ่น บาดั้น
K-8787X-B03-CP


คุณสมบัติ

  • แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ กระแสสลับ 220 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์
  • แรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับเซ็นเซอร์ กระแสตรง 3 โวลต์
  • ระยะเวลาตอบสนอง 2-5 วินาที
  • ปรับระยะตรวจจับผู้ใช้งานอัตโนมัติ ไม่เกิน 70 เซนติเมตร
  • ปริมาตรน้ำที่ใช้ น้อยกว่า 3 ลิตร ที่แรงดันน้ำ 1 บาร์ และไม่เกิน 3.8 ลิตร ที่แรงดันน้ำ 1.8-5.5 บาร์
  • ระบบ Pre flush/Post flush ซึ่งจะชำระล้างก่อนและหลังใช้งาน (Pre flush 1 ลิตร, Post flush 2 ลิตร)
  • แนะนำใช้งานที่แรงดัน 0.5-8.6 บาร์
  • อุณหภูมิแวดล้อมที่เหมาะสม 1-55 องศาเซลเซียส


Technical Document
Copyright © 2014 Kohler (Thailand) Public Co., Ltd. All Rights Reserved | Site by Smokybyte