ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
  เลื่อนเมาส์ไปที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
รุ่น เมมมัวร์ (สเตทลี่ ดีไซน์)
K-454X-4V-CP


คุณสมบัติ

  • ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงปลายก๊อก 127 มม. 
  • ความสูงของก๊อก 83 มม. 
  • พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ


Technical Document
Copyright © 2014 Kohler (Thailand) Public Co., Ltd. All Rights Reserved | Site by Smokybyte