อ่างอาบน้ำอะครีลิคทรงรี ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ ขนาด 1525 x 1060 มม.
  เลื่อนเมาส์ไปที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
อ่างอาบน้ำอะครีลิคทรงรี ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ ขนาด 1525 x 1060 มม.
รุ่น เซอรีฟ
K-1337X-G1-0*, K-1337X-G2-0**


คุณสมบัติ

• อะครีลิคเสริมใยแก้ว
• อ่างอาบนํ้าทรงรี
• แบบฝัง
• พร้อมอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรแบบ ELCB
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพและท่อนํ้าล้น
• เหมาะกับสุขภัณฑ์ชุดเซอรีฟ
• มอเตอร์ขนาด 300 วัตต์ และแผงไฟปุ่มควบคุม
• มีช่องอัดอากาศ (บับเบิ้ลมาสซาจ แอร์เจ็ต) 120 ช่อง
• ระบบการระบายนํ้าในช่องอัดอากาศอัตโนมัติ
• พื้นผิวอ่างป้องกันการลื่นล้ม
• 1525 x 1060 x 533 มม.

       หมายเหตุ
       * K-1337X-G1-0 ปุ่มควบคุมอยู่ด้านซ้ายมือ
     ** K-1337X-G2-0 ปุ่มควบคุมอยู่ด้านขวามือ
         ( เมื่อผู้อาบน้ำอยู่ในตำแหน่งนอนอาบน้ำ
            ศรีษะอยู่ตรงข้ามกับรูน้ำล้น)
คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

Technical Document
Copyright © 2014 Kohler (Thailand) Public Co., Ltd. All Rights Reserved | Site by Smokybyte