อ่างอาบน้ำอะครีลิค ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ ขนาด 1775 x 870 มม.
  เลื่อนเมาส์ไปที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
อ่างอาบน้ำอะครีลิค ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ ขนาด 1775 x 870 มม.
รุ่น เอสแกล
K-11344X-G-0


คุณสมบัติ

• อะครีลิคเสริมใยแก้ว
• แบบตั้งลอย
• พร้อมแผงครอบอ่างอาบนํ้า
• พร้อมหมอนรองศีรษะสีขาว
• พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพและท่อนํ้าล้น
• พร้อมอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ ELCB
• เหมาะกับสุขภัณฑ์ชุดเอสแกล
• มอเตอร์ขนาด 300 วัตต์ และแผงไฟปุ่มควบคุม
• มีช่องอัดอากาศ (บับเบิ้ลมาสซาจ แอร์เจ็ต) 120 ช่อง
• ระบบการระบายนํ้าในช่องอัดอากาศอัตโนมัติ
• 1775 x 870 x 640 มม.
คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

Technical Document
Copyright © 2014 Kohler (Thailand) Public Co., Ltd. All Rights Reserved | Site by Smokybyte