WCI
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหากจะให้สัมฤทธิ์ผลอย่างจริงจัง โคห์เลอร์เชื่อมั่นว่าการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างองค์กรและบริษัทต่างๆ โดยเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนคืดสิ่งสำคัญที่สุด โดยโคห์เลอร์ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อการประหยัดน้ำกับองค์กรต่างๆทั่วโลกดังนี้

EPA-WaterSense สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ เลือกโคห์เลอร์เป็นพันธมิตร โครงการ WaterSense ปี 2008-2009 เข้าร่วมในพันธกิจการพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำและประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

The Alliance for Water Efficiency พันธมิตรเพื่อการประหยัดน้ำ สนับสนุนสินค้าและโครงการที่มีความมุ่งมั่นในการประหยัดน้ำ

United Stated Green Building Council (USGBC) สภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา โคห์เลอร์เป็นผู้สนับสนุนหลักโครงการอาคารเขียวในเมืองบอสตัน ผลักดันพันธกิจการออกแบบพัฒนาสร้างอาคารและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสวยงาม

Alliance for Sustainable Built Environments พันธมิตรในการสร้างสิ่งแวดล้อที่ยั่งยืน องค์กรที่ให้ข้อมูลข่าวสารในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับอาคารและสิ่งก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สุขภัณฑ์โคห์เลอร์ทุกรุ่นผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานโคห์เลอร์ซึ่งมีข้อกำหนดเหนือกว่ามาตรฐาน มอก. อีกด้วย

สุขภัณฑ์ วาล์วน้ำประสิทธิภาพจากโคห์เลอร์ ช่วยทำความสะอาดและป้องกันการอุดตันโดยไม่ต้องกดน้ำซ้ำ ทั้งระบบคลาสไฟว์ (Class Five) และระบบดูอัลฟลัช (Dual Flush) ช่วยคุณประหยัดน้ำสูงสุดถึง 45% หรือ 19.710 ลิตร/ปี

ก๊อกน้ำ ปากกรองแบบประหยัดน้ำ (Low Flow Aerator) ในก๊อกน้ำโคห์เลอร์ทุกรุ่น ผลักดันอากาศเข้าแทนที่น้ำ น้ำที่ได้จะยังคงความแรงพร้อมสัมผัสที่นุ่มนวล ช่วยประหยัดน้ำถึง 17% หรือ 11,680 ลิตร/ปี

ฝักบัวอาบน้ำ ตัวชะลอแรงดันน้ำ (Restrictor) ในฝักบัวสายอ่อน ช่วยลดปริมาณน้ำที่จะจ่ายเข้าหัวฝักบัว และระบบทางเดินน้ำพิเศษ (Racetrack) ในฝักบัวก้านแข็งสามารถกระจายน้ำได้เต็มทั่วทั้งฝักบัว ช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 25% หรือ 29,200 ลิตร/ปี

โถปัสสาวะชาย โคห์เลอร์คิดค้นโถปัสสาวะชายแบบไม่ใช้น้ำ ด้วยท่อพักออกแบบพิเศษ (Cartridge-Free Integral Trapway) ช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 138,700 ลิตร/ปี


 
Water Conservation Innovation
Copyright © 2014 Kohler (Thailand) Public Co., Ltd. All Rights Reserved | Site by Smokybyte